Alkoholiongelma

Liiallisen alkoholin käytön vähentäminen on viisasta. Muutos on mahdollisuus ja uuden alku – tukea saat Addiktumista. Vähemmällä selviää!

terve suhde alkoholiin

Alkoholinkäyttö on terveellä pohjalla, jos määrät ovat alle riskirajojen ja juominen pysyy ajatuksissa taka-alalla. On tärkeää, että muut kiinnostuksen kohteet ja mielihyvän lähteet ovat elämässä etusijalla. Liiallinen alkoholinkäyttö voi aiheuttaa monenlaisia oireita ja sairauksia; uniongelmia, masennusta, ahdistusta. Alkoholiongelma haittaa monien yleisten sairauksien, kuten verenpainetaudin tai diabeteksen hoitoa.

Alkoholinkäytön arviointi

Aika ajoin on hyvä pysähtyä arvioimaan omaa alkoholinkäyttöä ja sen vaikutuksia elämään ja terveyteen. Kun elimistö oireilee, alkoholin vähentäminen on viisasta. Riskirajojen ylittävän juomisen vähentäminen kannattaa aina ja sillä on myönteisiä vaikutuksia terveyteen.

Jos alkoholinkäyttö askarruttaa sinua tai läheisiäsi, tule juttelemaan. Alkoholiongelman hoitoon löytyy keinoja, ja jo pienikin tapojen tarkistus on helpommin toteutettavissa ammattilaisen tuella. Muutos on aina mahdollisuus ja uuden alku.

 

Miksi vähentäminen on vaikeaa?

Alkoholiin liittyy yleinen uskomus, että vähentäminen onnistuu, jos on riittävästi tahdonvoimaa. Riippuvuutta ylläpitävät mekanismit aivoissa ovat kuitenkin osittain tiedostamattomia ja vaikuttavat käyttäytymiseemme paljon syvemmällä tasolla kuin se, mitä kutsumme tahdonvoimaksi tai luonteenlujuudeksi. Sen vuoksi voi myös olla vaikeaa arvioida, milloin juominen ei enää ole omassa hallinnassa.

Jatkuvan juomisen seurauksena aivoissa tapahtuu muutoksia. Runsas alkoholinkäyttö ”kaappaa” motivaatiojärjestelmän siten, että juominen alkaa tuntua yhä tärkeämmältä. Lopulta aivojen signaalit voivat olla niin muuttuneita, että alkoholista tulee tärkein toimintaa ohjaava tekijä. Alkoholinkulutuksen ja haittojen välillä on selvä yhteys: mitä enemmän juo, sitä todennäköisemmin ongelmia ilmaantuu.

Alkoholiongelma ei siis ole osoitus tahdonvoiman puutteesta, vaan kyseessä on ajan myötä kehittyvä ja etenevä aivosairaus. Käytön vähentämisessä ensiarvoisen tärkeää on myös oma motivaatio ja vakaa päätös vähentää juomista.

Riskikäyttö, haitallinen käyttö ja alkoholiongelma

Riskikäyttö

Riskikäytöllä tarkoitetaan alkoholinkäytön riskirajat* ylittävää juomista ilman merkittävien haittojen ilmaantumista. Henkilö pystyy halutessaan lopettamaan juomisen – riskikäyttö kuitenkin altistaa haitoille ja riippuvuuden kehittymiselle.

*Miehet: 23–24 annosta (n. 4 pulloa viiniä) viikossa; naiset: 12–16 annosta viikossa (n. 2,5 pulloa viiniä) viikossa

Haitallinen käyttö

Haitallisesta käytöstä puhutaan, kun alkoholin liikakäyttö aiheuttaa fyysisiä haittoja, kuten verenpaine- tai paino-ongelmia, psyykkisiä haittoja (ahdistuneisuutta, masennusta ja uniongelmia), sosiaalisia haittoja (ongelmia parisuhteessa tai työpaikalla). Alkoholiriippuvuutta osoittavat diagnostiset kriteerit täyttyvät, jos juominen jatkuu haitoista huolimatta.

Alkoholiriippuvuus

Alkoholiriippuvuus (alkoholismi) on oireyhtymä, jonka tyypillisiä piirteitä ovat muun muassa juomisen pakonomaisuus, vieroitusoireet ja sietokyvyn kasvu sekä juomisen jatkuminen haitoista huolimatta (Käypä hoito -suositus).

Tilanteesta riippuen hoito voi tähdätä alkoholin käytön vähentämiseen tai juomisen kokonaan lopettamiseen. Täysraittius on aina hyvä tavoite, mutta osalle päämääränä voi olla myös juomisen vähentäminen ja saaminen hallintaan.

Alkoholiriippuvuuden hoidon perustana on psykososiaalinen tuki, jolla on tutkimuksissa osoitettu olevan varsin hyvä teho. Alkoholiongelmasta kärsivää tuetaan vähentämis- ja lopettamistavoitteissa terapeuttisin keinoin. Hoitoa voidaan tehostaa lääkityksellä (nalmefeeni, naltreksoni, disulfiraami).

Muita hoitomuotoja ovat esim. yksilö-, perhe- tai ryhmäterapiat, itseapu- ja vertaistoiminta (esim. AA-ryhmät). Myös kuntouttava laitoshoitojakso saattaa joskus olla tarpeen.

Alkoholiriippuvuuden hoito-ohjelma

Alkoholiriippuvuuden hoito-ohjelma sisältää 9 käyntiä (3 lääkärivastaanottoa ja 6 terapeutin vastaanottoa). Hoitojakson käynnit sovitetaan 3–12 kuukauden ajalle. Hoito-ohjelman hintaan sisältyvät laboratoriokokeet (PVK, ALAT, GT).

Hoidon aikana tapaat terapeuttia, jonka kanssa työskentelet yhdessä lääkärin kanssa tehdyn hoitosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Tarvittaessa aloitamme alkoholiriippuvuuden hoitoon naltreksonin tai nalmefeenin alkoholihimon vähentämiseen ja disulfiraamin täysraittiuden tukemiseen. Seurantakäynnit sovitaan tarpeesi mukaan.

Hoito-ohjelman sisältää 9 vastaanottoa ja sen hinta on 1980 euroa.

Käytössämme on Klarna-maksujärjestelmä. Voit halutessasi maksaa laskun kerralla tai tarvittaessa joustavasti erissä haluamasi aikana. Tutustu Klarnan maksumahdollisuuksiin ja ehtoihin.

minullako alkoholiongelma?

Jos vähentäminen tai lopettaminen omin keinoin tuntuu vaikealta, on tärkeää hakeutua ammattilaisen puheille. Hänen kanssaan voit arvioida tilannetta ja suunnitella seuraavat askeleesi. Usein jo määrätietoinen vähentäminen auttaa saamaan juomisen takaisin hallintaan.

Varaa puhelinaika ilmaiseen infokeskusteluun

Jos alkoholin käyttö tai pelaaminen askarruttaa sinua tai läheisiäsi, jutellaan asiasta! Pienikin tapojen tarkistus on helpommin toteutettavissa ammattilaisen tuella. Muutos on aina mahdollisuus ja uuden alku.

Varaa puhelinaika ilmaiseen infokeskusteluun! Soitamme sinulle.
Arvioidaan yhdessä tilannetta ja mietitään, miten voimme sinua tukea.

Vähemmällä selviää.
ADDIKTUM KLINIKKA

Addiktum klinikka on alkoholi- ja peliriippuvuuden hoitoon erikoistunut yksityinen lääkäritalo. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Turussa.

Addiktum klinikka Helsinki

Fredrikinkatu 29 A (4. krs), 00120 Helsinki
Puhelin: 044 240 6541
Sähköposti: helsinki@addiktum.fi

Addiktum klinikka Turku

Eerikinkatu 20 b B 20, 20100 Turku
Puhelin: 044 240 6541
Sähköposti: turku@addiktum.fi