ADDIKTUM / PALVELUT AMMATTILAISILLE

LÄÄKÄRIPALVELUT

Mielenterveys- ja päihdealan lääkäreitä kliiniseen työhön organisaatioiden palvelukseen. Lääkäreiden työpanos räätälöidään tarpeiden mukaan.

KEHITTÄMISHANKKEET

Konsultaatiopalvelua kunnille mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen ja rakennemuutosten suunnittelun sekä toteutuksen tueksi.

KOULUTUS

Tarpeiden mukaiset päihde- ja mielenterveysalan koulutukset terveydenhuollon, päihdehoidon ja sosiaalityön ammattilaisille.

LÄÄKETEOLLISUUS

 Suunnittelemme ja toteutamme koulutuksia yhteistyössä lääketeollisuuden kanssa. Olemme luotettava kumppani myös lääketutkimuksessa.

YRITYKSET JA TYÖELÄMÄ

Valmennusta esimiehille ja työyhteisöille päihteiden käytön tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta ja ongelmaan puuttumisesta.

TÖIHIN ADDIKTUMILLE

Oletko päihdelääkärin uraa aloitteleva nuori tai jo kokeneempi konkari? Olet lämpimästi tervetullut Addiktumin ammattilaisten osaavaan joukkoon.

ADDIKTUM OY / YHTEYSTIEDOT

Addiktum Oy on päihdelääkäreiden vuonna 2014 perustama ja omistama suomalainen päihdehoitoon erikoistunut yritys.
ADDIKTUM LÄÄKÄRIPALVELUT

Mielenterveys- ja päihdetyön painopiste on viime vuosina siirtynyt erityispalveluista peruspalveluihin. Moniin kuntiin onkin perustettu erilaisia mielenterveys- ja päihdetiimejä vahvistamaan omaa osaamista. Tulokset ovat olleet rohkaisevia; potilaiden hoitoonpääsy on nopeutunut ja kunnalle on syntynyt merkittäviä säästöjä erikoissairaanhoidon kuluissa.

Addiktum tarjoaa mielenterveys- ja päihdealan lääkäreitä kliiniseen työhön organisaatioiden palvelukseen. Lääkäreiden työpanos räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Kaikki Addiktumin lääkärit ovat perehtyneitä päihdeongelmien hoitoon, ja he hallitsevat myös päihdeongelmiin usein liittyvien mielenterveyshäiriöiden arvioinnin ja hoidon.

ADDIKTUM KEHITTÄMISHANKKEET

Addiktum tarjoaa konsultaatiopalvelua kunnille mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen ja rakennemuutosten suunnittelun sekä toteutuksen tueksi. Olemme olleet kuntien apuna niin laajojen kuin pienempienkin muutoshankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Esimerkkejä toteutettavista hankkeista:

 • Alkoholiongelmasta kärsivän potilaan hoitomallin rakentaminen.
 • Opioidikorvaushoidon järjestäminen.
 • Masennuksen hoitomallin rakentaminen.
 • Päihdealan ajokorttitarkastuksien sisällön ja rakenteen kehittäminen.
 • Lääkevieroitushoitojen hoitomallin rakentaminen.

Addiktum voi toteuttaa myös henkilökunnan koulutuksen tarvittaviin päihde- ja mielenterveysalan tehtäviin.

ADDIKTUM KOULUTUS

Päihde- ja mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys väestössä on korkea. Alkoholiongelma ja masennus ovat merkittävimpiä kuolleisuuden, työkyvyttömyyden ja tomintakyvyn heikkenemisen aiheuttajia. Lisäksi ne vaikuttavat heikentävästi monien somaattisten sairauksien ennusteeseen.

Nykyaikainen hoitojärjestelmä pyrkiikin päihde- ja mielenterveyshäiriöiden varhaisempaan tunnistamiseen sekä hoitoon kuin myös perustason aktiiviseen rooliin hoidon toteuttamisessa. Toinen keskeinen muutos hoitojärjestelmässä on siirtyminen moniammatilliseen päihde- ja mielenterveyshäiriöiden integroituun arviointiin ja hoitoon.

Hoitojärjestelmän muutokset haastavat osaamisen kaikilla hoidon porrastuksen tasoilla ja sektoreilla.

Addiktum tarjoaa tarpeidenne mukaiset päihde- ja mielenterveysalan koulutukset terveydenhuollon, päihdehoidon ja sosiaalityön ammattilaisille.

ADDIKTUM JA LÄÄKETEOLLISUUS

Lääketeollisuus on yksi merkittävimmistä terveydenhuollon henkilöstön koulutuksien järjestäjistä. Päihde- ja mielenterveysalaan liittyvät koulutukset kiinnostavat kuulijoita erikoisalataustasta riippumatta.

Alkoholin riskikäyttö ja alkoholiriippuvuus ovat merkittäviä riskitekijöitä eri sairauksien puhkeamiselle, huonolle ennusteelle ja kuolleisuuden lisääntymiselle. Päihdenäkökulma voidaankin liittää luontevasti sekä somaattisten että psykiatristen alojen sairauksien hoitoon liittyviin koulutuksiin.

Addiktum suunnittelee ja toteuttaa koulutuksia yhteistyössä lääketeollisuuden kanssa.

Addiktum on luotettava kumppani myös lääketutkimuksessa.

ADDIKTUM, YRITYKSET JA TYÖELÄMÄ

Valmennusta esimiehille ja työyhteisöille

Alkoholin riskikulutus on yleinen ilmiö työikäisten keskuudessa. Jopa 70 % alkoholiriippuvuudesta kärsivistä on mukana työelämässä. Alkoholin riskikulutus on yksi keskeisimpiä työtehoa alentavia tekijöitä sekä merkittävä riski sairauspoissaolojen lisääntymiselle. Myös huumeiden ja keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttö on lisääntynyt.

Addiktumin valmennuksessa esimies oppii tunnistamaan päihdehäiriöön viittaavia merkkejä työyhteisön jäsenissä ja oppii motivoivan puheeksioton keskeiset periaatteet. Lisäksi hän saa keinoja avoimemman keskustelukulttuurin rakentamiseksi, jolla voidaan vähentää päihdeongelmien peittelyä työyhteisössä. Sisältö räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaiseksi.

Valmennus voi kattaa esimerkiksi seuraavat aihepiirit:

 • Mitä aivoissa tapahtuu kun ihminen addiktoituu?
 • Mitä on ”normaali” alkoholinkäyttö?
 • Alkoholin riskikulutuksen vaikutukset työelämässä?
 • Lääkkeiden väärinkäyttö työelämässä.
 • Huumeet työelämässä.
 • Päihdeongelman tunnistaminen työyhteisössä.
 • Päihdeongelman motivoiva puheeksiottaminen.

Valmennus voidaan kohdentaa myös koko työyhteisölle hieman erilaisella sisältöjen painotuksella. Valmennukseen osallistuva oppii arvioimaan oman alkoholinkäyttönsä vaikutuksia hyvinvointiinsa ja työkykyynsä sekä oppii, kuinka toimia rakentavasti, mikäli epäilee työkaverilla päihdeongelmaa.

TÖIHIN ADDIKTUMILLE

Addiktumin lääkärinä saat työkaveriksesi näyttöön ja hyviin hoitokäytäntöihin nojaavat kollegat, joiden kanssa voit jakaa päihdelääkärin vaativan työn ilot ja haasteet.

Yhteiset hoitokäytäntömme antavat tukevan selkänojan toimia asiakkaittemme päihdeyksiköiden vastuuta kantavana ja pitkäjänteisesti toimintaa kehittävänä jäsenenä. Työmme ydin on tilaajan omaa toimintaa kehittävä koulutuksellinen työote.

Jatkuva sisäinen koulutuksemme pitää sinut ajan hermolla päihdemaailman ajankohtaisista ilmiöistä ja päihdelääketieteen viimeisimmistä suuntauksista. Kerran kuukaudessa kokoonnumme yhteen oppimaan toisiltamme ja jakamaan kokemuksiamme kentältä.

Potilaita hoidamme kokonaisvaltaisesti – mielenterveysongelmia unohtamatta. Osan työstämme teemme etävastaanottona toimintavarmalla ja helppokäyttöisellä laitteistolla. Näin voimme palvella asiakkaitamme koko Suomen alueella ilman jatkuvaa tien päällä oloa.

Kevyen kustannusrakenteemme ansiosta kykenemme tarjoamaan kilpailukykyisen palkan.

Addiktumin yhteisöön ovat tervetulleita niin päihdelääkärin uraa aloittelevat nuoret kollegat tai jo kaiken nähneet konkarit. Ainoa vaatimus on halu kehittyä ja oppia uutta sekä jakaa osaamistaan muille yhteisön jäsenille.

• • • • •

Kysy lisää:

Toimitusjohtaja
Antti Mikkonen
antti.mikkonen@addiktum.fi
Puh. 050 521 2812

Alueylilääkäri
Hannu Pentikäinen
hannu.pentikainen@addiktum.fi
Puh. 0500 169 609

Erikoislääkäri
Markku Kero
markku.kero@addiktum.fi

Addiktum Oy on päihdelääkäreiden vuonna 2014 perustama ja omistama suomalainen päihdehoitoon erikoistunut yritys, jonka palveluihin kuuluvat julkisen sektorin palvelut, koulutus ja Addiktum klinikan yksityisvastaanottotoiminta.
 KYSY IHMEESSÄ LISÄÄ! 
Toimitusjohtaja
Antti Mikkonen
antti.mikkonen@addiktum.fi
Puh. 050 521 2812
Alueylilääkäri
Hannu Pentikäinen
hannu.pentikainen@addiktum.fi
Puh. 0500 169 609
Erikoislääkäri
Markku Kero
markku.kero@addiktum.fi
Palvelupäällikkö
Marja Harju
marja.harju@addiktum.fi
Puh. 044 240 6541

• • •

 

Postiosoite
PL 40, 20521 Turku
Käyntiosoite
Eerikinkatu 20 b B 20, 20520 Turku
Puhelin
044 240 6541
Sähköposti
info@addiktum.fi