Liike-elämä

Valmennusta esimiehille ja työyhteisöille

Alkoholin riskikulutus on yleinen ilmiö työikäisten keskuudessa ja itse asiassa jopa 70 % alkoholiriippuvuudesta kärsivistä on mukana työelämässä. Alkoholin riskikulutus on yksi keskeisimpiä työtehoa alentavia tekijöitä sekä merkittävä riski sairauspoissaolojen lisääntymiselle. Uudempana ilmiönä viime vuosilta on erilaisten keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden väärinkäytön lisääntyminen työelämässä.

Esimiehille suunnatussa valmennuksessa esimies oppii tunnistamaan päihdehäiriöön viittaavia merkkejä työyhteisön jäsenissä ja oppii motivoivan puheeksioton keskeiset periaatteet. Lisäksi esimies saa keinoja avoimemman keskustelukulttuurin rakentamiseksi, jolla voidaan vähentää päihdeongelmien peittelyä työyhteisössä. Sisältö räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaiseksi.

Valmennus voi kattaa esimerkiksi seuraavat aihepiirit:

  • Mitä aivoissa tapahtuu kun ihminen addiktoituu?
  • Mitä on ”normaali” alkoholinkäyttö?
  • Alkoholin riskikulutuksen vaikutukset työelämässä?
  • Lääkkeiden väärinkäyttö työelämässä
  • Huumeet työelämässä
  • Päihdeongelman tunnistaminen työyhteisössä
  • Päihdeongelman motivoiva puheeksiottaminen

Valmennus voidaan kohdentaa myös koko työyhteisölle hieman erilaisella sisältöjen painotuksella. Työyhteisövalmennukseen osallistuva oppii arvioimaan oman alkoholinkäyttönsä vaikutuksia omaan hyvinvointiinsa ja työkykyynsä sekä oppii keinoja kuinka toimia rakentavasti, mikäli epäilee työkaverilla päihdeongelmaa.