Lääkäripalvelut

Päihde- ja mielenterveysosaamista organisaationne käyttöön.

kuva-12-potilas-1024x769

Mielenterveys- ja päihdetyön painopiste on viime vuosina siirtynyt erityispalveluista peruspalveluihin. Moniin kuntiin onkin perustettu erilaisia mielenterveys- ja päihdetiimejä vahvistamaan omaa osaamista. Tulokset ovat olleet rohkaisevia. Potilaiden hoitoonpääsy on nopeutunut ja kunnalle on syntynyt merkittäviä säästöjä erikoissairaanhoidon kuluissa.

kuva-13-potilas-1024x617

Addiktum Oy tarjoaa mielenterveys- ja päihdealan lääkäreitä kliiniseen työhön organisaatioiden palvelukseen. Lääkäreiden työpanos räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Kaikki Addiktumin lääkärit ovat perehtyneitä päihdeongelmien hoitoon ja he hallitsevat myös päihdeongelmiin usein liittyvien mielenterveyshäiriöiden arvioinnin ja hoidon.

kuva-14