Koulutus

Päihde- ja mielenterveysalan koulutusta ammattihenkilöille

Päihde- ja mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys väestössä on korkea. Alkoholiongelma ja masennus ovat merkittävimpiä kuolleisuuden, työkyvyttömyyden ja tomintakyvyn heikkenemisen aiheuttajia. Lisäksi ne vaikuttavat heikentävästi monien somaattisten sairauksien ennusteeseen.

Nykyaikainen hoitojärjestelmä pyrkiikin päihde- ja mielenterveyshäiriöiden varhaisempaan tunnistamiseen ja hoitoon ja perustason aktiiviseen rooliin hoidon toteuttamisessa. Toinen keskeinen muutos hoitojärjestelmässä on siirtyminen moniammatilliseen päihde- ja mielenterveyshäiriöiden integroituun arviointiin ja hoitoon.

Hoitojärjestelmän muutokset haastavat osaamisen kaikilla hoidonporrastuksen tasoilla ja sektoreilla.

Tarjoamme tarpeidenne mukaiset päihde- ja mielenterveysalan koulutukset terveydenhuollon, päihdehoidon ja sosiaalityön ammattilaisille.