Yrityksen nimi Addiktum juontuu latinan kielen sanasta addictum:

ad = jonkin mukaisesti,

dictum = käsky.

Addictum tarkoittaa siis käskyn mukaisesti toimivaa henkilöä. Sanaa käytettiin henkilöistä,  jotka olivat joutuneet velan tai rikoksen vuoksi orjan asemaan. Addictumit olivat menettäneet autonomiansa ja joutuivat toimimaan isännän käskyn mukaisesti. Latinan kielestä addictum on siirtynyt englannin kieleen muodossa addict ja suomen kieleen lainasanana addikti.

Alun perin englannin kieleen addict-sana tuli nykyistä huomattavasti positiivisemmassa merkityksessä. Addict-sana tarkoitti asialleen täysin antautunutta tai omistautunutta henkilöä. Negatiivinen yhteys huumeriippuvuuteen syntyi 1800-luvulla, kun oopiumin käytölle ”omistautuneita” henkilöitä ryhdyttiin kutsumaan addikteiksi.

Sairauksiksi päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat määriteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1952, kun ne otettiin mukaan Yhdysvaltojen psykiatriyhdistyksen diagnostiseen ohjekirjaan. Uusimpaan vuonna 2013 julkaistuun ohjekirjaan on päihteiden käyttöön liittyvien häiriöden lisäksi otettu mukaan niin kutsuttuja toiminnallisia riippuvuuksia. Ensimmäisenä mukaan pääsi uhkapeliriippuvuus. Seksi-, netti- ja shoppailuriippuvuudet jäivät vielä odottamaan virallistamistaan.

Käytännössä addiktio voi kehittyä melkein mihin aineeseen tai toimintaan tahansa, jonka yksilö kokee itselleen palkitsevaksi. Jotkut addiktiot voivat olla lyhyellä tähtäimellä myös yksilölle hyödyllisiä, kuten työhön, urheiluun tai sosiaalisessa mediassa pätemiseen liittyvät addiktiot. ”Positiivinenkin addiktio” voi kuitenkin muuttua sairaudeksi, jolloin seurauksena on addiktiotyypille ominaisten haittojen lisääntyminen, elämän kapeutuminen sekä toimintakyvyn ja elämänlaadun heikentyminen.

Käy testaamassa netin käyttösi Päihdelinkin sivuilla: Internet Addiction Test >>